Контактний телефон:
+38 (0332) 288-888 (багатоканальний)
Хто володіє зв’язком,
той володіє світом.
  Ціни Реклама

- Встановлення телефонних номерів
- Тарифи (абонплата, міські, міжміські дзвінки)
- Тарифи на міжнародні дзвінки
- Додаткові послуги

Затверджено наказом
підприємства «Візор»
№ 1-Т від 23.06.12p.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ
МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ ПІДПРИЄМСТВА «ВІЗОР»*

Но-
мер
стат-
ті
По-
зи-
ція

Види послуг

Розмір оплати (грн., з ПДВ)
для підприємств, установ, організацій
для населення
бюджетних
інших
1
2
3
4
5
6
Надання доступу до телефонної мережі (Встановлення телефону)
1     1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії
100-00  
100-00  
70-00  
2 Телефонного апарата односторонньої дії
100-00
100-00
58-33
3 Основного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців
53-30
53-30
23-33
4

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікаційних за заявою абонента.

100-00  
100-00  
70-00  
5 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціатив оператора телекомунікацій
безоплатно
6 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону
100-00
100-00
x
  Примітка.
1. При переключенні телефону односторонньої дії на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами ст. 1 поз. 1,2.

2. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, телефони встановлюються на загальних підставах з застосування тарифів як для юридичних осіб.

3. У приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди (суборенди).

4. Для абонентів місцевої телефонної мережі застосовуються коефіцієнти: у селах та селищах міського типу, крім райцентрів,- коефіцієнт зменшення (Кзм)=0,8(застосовується до всіх позицій статті 1).
Перестановлення телефонного апарата
2     7 в одному будинку
75-00
75-00
60-00
8 в інший будинок
100-00
100-00
70-00
Переоформлення договору на користування телефоном
3 9 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора
х
х
30-00
10 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора
х
х
70-00
11 На члена сім'ї та/або на співвласника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента
х
х
30-00
12 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину
х
х
30-00
13 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору по закінченні терміну оренди плата з орендодавця не стягується)
х
х

30-00

14 Переоформлення квартирного телефону на службовий
100-00
100-00
х
15 Переоформлення службового телефону на квартирний
х
х
30-00
16 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат
30-00
30-00
х
17 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією


Примітка. Для абонентів місцевої телефонної мережі застосовуються коефіцієнти: у селах та селищах міського типу, крім райцентрів,- коефіцієнт зменшення (Кзм)=0,8(застосовується до всіх позицій статті 1
х
х
30-00

* Тарифи місцевого телефонного зв’язку підприємства «Візор» розроблені на основі граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги згідно рішення НКРЗ № 308 від 21.06.2012р.