Контактний телефон:
+38 (0332) 288-888 (багатоканальний)
Хто володіє зв’язком,
той володіє світом.
  IP-телефонія Реклама

Що це таке
Історія
Переваги
Якість
Реєстрація
Послуги (АВН, голосове меню)
Підключення

«Візор» постійно намагаємося максимально спростити життя своїх користувачів і надавати їм всі можливості для швидкого, якісного й доступного спілкування, ефективної роботи та приємного відпочинку і тому пропонує як альтернативу для закордонних дзвінків послуги ІР-телефонії (Послуга 011).

ІР-телефонія (що це таке?)

Стрімкий розвиток Internet-технологій привів до появи безлічі додаткових сервісів. Одним з таких сервісів є IP-телефонія і за твердженням багатьох джерел вона скоро витіснить традиційну телефонію. Під IP-телефонією розуміється технологія, що дозволяє використовувати Internet для ведення міжнародних і міжміських телефонних розмов, а також передачі факсів в режимі реального часу.

IP-телефонія об'єднує телефонні мережі і мережі передачі даних в єдину комунікаційну мережу, яка пропонує могутній і економічний засіб зв'язку.

Тепер прийшов час роз'яснити, як же точно сформулювати визначення «IP–телефонія».

1. В першу чергу IP-телефонія це - технологія передачі мови (голосових даних) по мережі з використанням протоколів TCP/IP. Термінологія для позначення даної технології: VоIP (від Voice over IP ). Сама технологія складається з двох частин:
- передача мовної інформації по мережах з комутацією пакетів по IP-мережах;
- протоколів сигналізації і управління викликами.
Передача мовної інформації здійснюється за допомогою стека протоколів RTP/UDP/IP (Real Time Protocol). Існує декілька протоколів для передачі сигналізації і управління, всі вони працюють і розвиваються: H.323, Session Initiation Protocol (SIP), Media Gatewaycontrol Protocol (MGCP), MEGACO/H.248 та інші.

2. Друге з близьких для нас зараз понять про IP – телефонії: комп'ютерна телефонія, що являє собою методи обробки, зберігання і передачі мовної інформації. Причому це одна з найпростіших і доступніших технологій вже набула широкого поширення, як у працівників крупних компаній, так і у домашніх користувачів.

3. І, нарешті, третє визначення IP – телефонії: Інтернет – телефонія, це застосування VоIP технології для передачі голосових даних з найменшими фінансовими витратами через мережу, доступну багатьом користувачам Internet. Таким чином, це визначення є вторинним і використовується як правило в комерційних цілях компаніями, що надають можливість спілкування за допомогою своїх каналів зв'язку і мережі Internet.
У чому відмінність Інтернет-телефонії від IP-телефонії?
Інтернет-телефонія окремий випадок IP-телефонії, тут як лінії передачі використовуються звичайні канали Internet. У чистому вигляді IP-телефонія, як лінії передачі телефонного трафіку використовує виділені цифрові канали.
Але оскільки Інтернет-телефонія виходить з IP-телефонії, то ми застосовуватимемо для неї обидва ці терміни.

У чому відмінність IP-телефонії від звичайної телефонії?

У звичайному телефонному дзвінку підключення між обома співрозмовниками встановлюється через телефонну станцію виключно з метою розмови. Голосові сигнали передаються по певних телефонних лініях, через виділене підключення.
При запиті ж по Internet, стислі пакети даних поступають в Internet з адресою призначення. Кожен пакет даних проходить власний шлях до адресата, по різних маршрутах. Для адресата, пакети даних перегруповуються і декодуються в голосові сигнали оригіналу.

Чому IP-Телефонія коштує дешевше?

Звичайні телефонні дзвінки вимагають розгалуженої мережі зв'язку телефонних станцій, зв'язаних закріпленими телефонними лініями, підведення волоконно-оптичних кабелів і супутників зв'язку. Високі витрати телефонних компаній приводять для нас до дорогих міжміських розмов. Виділене підключення телефонної станції також має багато надмірної продуктивності або час простою протягом мовного сеансу.

ІР-Телефония частково грунтується на існуючій мережі закріплених телефонних ліній. Але головне, вона використовує саму передову технологію стиснення наших голосових сигналів, і повністю використовує місткість телефонних ліній. Тому пакети даних від різних запитів, і навіть різні їх типи, можуть переміщатися по одній і тій же лінії в один і той же час.